Vieraskynä: AVAIMIA YRITTÄJÄN STRESSINHALLINTAAN

Heikki Takala kirjoittaa stressin hallinnasta blogisarjassaan.

Heikki on yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri, jolla on lähes 50 vuoden kokemus stressaantuneiden potilaiden hoidosta. Uransa aikana hän on kirjoittanut ja luennoinut stressistä lukuisissa eri yhteyksissä.

Yrittäjä joutuu jatkuvasti alttiiksi stressaaville tekijöille, kuten kiireelle, ylitöille, valvomiselle ja taloudelliselle paineelle. Korona-aika on tuonut lisäkuormana huolen omasta ja läheisten terveydestä.

Kun stressaavia haasteita on yrittäjän kestokykyyn nähden kohtuullisesti, ne lisäävät energiaa ja yrittämisen mielekkyyttä. Jos niitä on kohtuuttoman paljon, sitkeällekin yrittäjälle voi tulla stressioireita, kuten unettomuutta, väsymystä, virheitä, ärtyisyyttä, särkyjä ja liiallista viinan viljelyä. Seurauksena liiallisesta kuormasta voi olla vakavakin sairaus.

Stressioireiden kehittyminen riippuu myös yrittäjästä itsestään, hänen perintötekijöistään, temperamentistaan, asenteistaan, henkisestä ja ruumiillisesta kunnostaan. Kahta yrittäjää, joiden stressinsietokyky olisi samanlainen, tuskin löytyy.

Mitä kauemmin kuormitustekijät jatkuvat sitä tärkeämpää on ruumiillisen kunnon ylläpitäminen, sillä hyväkuntoiset kestävät stressiäkin paremmin kuin huonokuntoiset. Kuntoilun on oltava säännöllistä ja mukavaa, jotta siihen ei kyllästy.

Stressin hallinta on taitolaji, jossa riittävällä päivittäisellä palautumisella on keskeinen rooli. Hyvä yöuni on ensiarvoisen tärkeää, mutta valitettavasti se usein häiriintyy stressaavien jaksojen aikana. Pitkän työpäivän aikana on huolehdittava tauoista, joista ruokatauko on yksi tärkeimmistä. Jos mahdollista, yrittäjä voi katkaista pitkän päivän puolen tunnin torkuilla tai vartin rentoutusharjoituksella.

Kiire on yksi tavallisimmista stressitekijöistä. Sitä ehkäistään pyrkimällä kohtuullisiin tavoitteisiin, priorisoimalla haasteita ja jatkuvalla suunnittelulla. Aikatauluihin on jätettävä pelivaraa yllätysten varalle.

Mitä parempia päätöksiä, sitä vähemmän liiallista stressiä. Hyvä päätös on harkittu valinta kahdesta tai useammasta vaihtoehdosta, jotka on kehitetty yrityksen tavoitteet muistaen. Joskus joutuu tekemään pikapäätöksiä, jolloin pienin paha saattaa olla paras vaihtoehto.

Korona-aika on tuonut monelle yrittäjälle eteen isoja tai pieniä muutoksia, jotka uhkaavat vallitsevaa olotilaa. Kuitenkin jokaisessa huonossa asiassa on parempikin puoli ja usein muutokset ovat mahdollisuus parempaan.  Muutosten hyödyntämiseksi on hankittava lisää tietoa, kyseltävä ja keskusteltava.

Kuormittavien jaksojen aikana muiden ihmisten tuki on arvokas apu stressin hallintaan. Niinpä läheisille on annettava aikaa ja muustakin verkostosta on pidettävä huolta.  Apua kannattaa tarvittaessa antaa, niin sitä voi itsekin pyytää.

Heikki kertoo keinoista stressin hallintaan kirjassaan:
Kuinka stressi kesytetään, www.meditak.fi

Tagit: , , , ,