Vieraskynä: HALLITSE STRESSIÄ – PARANNA TUOTTAVUUTTA

Heikki Takala kirjoittaa stressin hallinnasta blogisarjassaan.

Heikki on yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri, jolla on lähes 50 vuoden kokemus stressaantuneiden potilaiden hoidosta. Uransa aikana hän on kirjoittanut ja luennoinut stressistä lukuisissa eri yhteyksissä.

Liiallinen stressi on monen työntekijän, johtajan ja yrittäjän jokapäiväinen rasite. Kiireen ja informaatiopulmien lisäksi työhön liittyviä stressitekijöitä on kymmeniä. Vaikka osa stressin lähteistä olisi työelämän ulkopuolella, niin reagointi liialliselle kuormitukselle voi käydä kalliiksi yrityksen tuloksen kannalta.

Stressi lisää aluksi suorituskykyä, mutta pitkittyessään se johtaa väsymykseen, kalliisiin virheisiin, tarpeettomaan riskinottoon, runsaaseen vaihtuvuuteen ja ristiriitoihin lähipiirin kanssa. Voi myös sanoa, että stressi lisää stressiä, häiritsee työyhteisön ilmapiiriä ja vähentää tuottavuutta.

Runsas ja pitkittynyt stressi lisää monien sairauksien riskiä ja sitä kautta sairauspoissaloja ja ennen aikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä. Hallitsematon stressi on osatekijä etenkin mielenterveyden häiriöissä ja työuupumuksessa.

Stressin hallinta ei ole ylivoimaista. Keinot ovat yksinkertaisia, mutta joskus vaikea toteuttaa. Riittävä uni, työn tauotus, erilaiset rentoutusmuodot, kunnon kohottaminen, monipuolinen ravinto ja ihmissuhteiden hyödyntäminen ovat avainasemassa.

Usein stressaantunut henkilö tarvitsee ulkopuolista apua saadakseen stressinsä takaisin hallintaan. Sitä hän saa mm. työterveyshuollosta. Myös esimiehet, luottamushenkilöt, työtoverit ja parisuhteen osapuolet ovat tärkeitä tuen antajia, vaikka saattavat joutua stressaantuneen taholta kielteisen viestinnän kohteeksi.

Sekä stressaantunut henkilö että yhteispelin muut toimijat tarvitsevat luotettavaa tietoa haastavien tilanteiden hoitamiseksi ja työtehon säilyttämiseksi. Voi sanoa, että kun stressistä enemmän tietää, niin sitä paremmin sietää.

Jokainen yrityksen taloushallinnosta vastaava pystyy arvioimaan, miten paljon säästöä syntyy, kun poissaolokustannukset, tuotantohävikit, virheet, reklamaatiot ja vaihtuvuus vähenevät. Kun stressi on hallinnassa, ihmiset pystyvät ottamaan vastaan uusia haasteita ja myös siten parantamaan tuottavuutta.

Stressin hallintaa edistävillä toimenpiteillä onkin yleensä erittäin lyhyt takaisinmaksuaika.

Heikki kertoo keinoista stressin hallintaan kirjassaan:
Kuinka stressi kesytetään, www.meditak.fi

Tagit: , , , , ,